Våre priser er kalkulert pr 01.01.14 etter følgende middel vekslingskurser

USD = NOK 6,20

GBP = NOK 10,30

EUR = NOK 8,25

Varer som er på lager, betalt innenfor disse kursene vil selvsagt beholde sine opprinnelige priser til lageret av disse artiklene er solgt.

Ved større valutajusteringer, vil prisene bli justert etter betalingsdagens kurs.

Prisene kan derfor justeres uten varsel. Gjeldende pris vil alltid bli vist i webshoppen.