Vedlikehold-vedlikehold-vedlikehold-vedlikehold!

Det kan ikke gjentas for ofte, viktigheten av vedlikehold for at instrumentet skal fungere ordentlig og vare lenge.

Jukser en med vedlikeholdet kan det plutselig være "game over" for både utøver og instrument.

På undersidene her vil du finne utsyr for vedlikeholdet og hvordan en skal utføre dette, både i tekstformat, bilder og video, så det er ingen unnskyldning for ikke å ta fatt på jobben.

Altså: Vedlikehold!

QHR er nå ankommet lager!

For fraktmetode av QHR, bruk "Pakke i postkassen"

Quick Horn Rinser for Large Bore

Spylesystem for grovmessing

Quick Horn Rinser for Small Bore

Spylesystem for småmessing

Quick Horn Rinser kombi small/large bore

Spylesystem for alle messinginstrumenter

Peek polish poleringssett

Poleringssett for metall og mye annet!

Peek polish tube 50gr

Polering for metall og mye annet!

Generell beskrivelse av instrumentvask