Prøvespille/teste?

Hvis du ønsker å prøve et instrument før du bestemmer deg må du gjerne ta kontakt på forhånd for å avtale dette. Det er to-tre måter å gjøre dette:

1: Bor du i, eller i noenlunde kjørbar nærhet av Karmøy/Haugesund er det mulig å få lånt et instrument for prøving ved å hente og bringe selv.

2: Bor du utenfor området, er det mulig å sende instrumentet til deg med Norgespakke. Dette må avtales pr telefon og mail. Hvis instrumentet blir levert tilbake (returer – se eget avsnitt) blir du belastet med portoutgifter og du må returnere det som Norgespakke for egen regning.

3: Vi kan avtale et besøk i vår butikk/showrom på Karmøy slik at du kan få prøvd ut flere modeller på en gang.

Låne/prøvetid er en uke, (7 dager) fra instrumentet utleveres fra post eller lån.

Personalia: Pkt 1 og 2:

For å kunne levere/sende ut instrumenter på prøve, er vi nødt til å ha alle personalia - derfor må man ta turen innom webshopen og bestille det aktuelle instrumentet slik at alle detaljer blir korrekte og vi kan sende ut faktura. Faktura blir sendt til mailadressen som er oppgitt i bestillingen

Faktura må betales før varene kan sendes.

I og med at vi bruker faktura må bestiller være over 18 år. Dette er ihht norsk lov, som sier at mindreårige ikke kan stifte gjeld.

Returer: Hvis du skulle ønske å returnere et instrument som ikke passer for deg, skal dette opplyses om og avtales før du leverer det på posten og sporingsinformasjonen for pakken skal sendes på mail eller SMS. Innbetalinger vil bli refundert i sin helhet når instrumentet er mottatt i retur og det er kontrollert at det ikke er skader på instrumentet.

Kjøpsvilkår

1.0 Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.  Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1.1 Partene.

Selger: BrassNor v/Odd-Roar Hult, Hansadalvegen 29, 4275 Sævelandsvik  Epost : brassnor@brassnor.no 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

1.2 Priser

Prisene i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Nye instrumenter sendes fraktfritt til nærmeste postutleveringssted. Priser for frakt er å finne på www.posten.no og www.bring.no

2.0 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøpere under 18 år, kan kun inngå avtale/kjøp dersom postoppkrav benyttes.  Dette er ihht lov, der mindreårige ikke kan stifte gjeld.

2.1 Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.  Er det ikke samsvar så bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Bruk e-mail: brassnor@brassnor.no  eller - tlf 917 30 920

2.2 Betaling

Betaling skal skje før varen(e) kan sendes.

2.2.1 Forskuddsbetaling

Faktura til kjøperen utstedes umiddelbart og sendes kjøper via e-mail som er oppgitt i bestillingen. Forsendelse av varen skjer så snart betaling er registrert på selgers konto.

2.2.2 Postoppkrav.

Varen utleveres til kjøper mot betaling hos posten. Postoppkravsgebyr vil kreves inn i tillegg til vanlig frakt, ihht postens prislister.

3.0 Leveringsvilkår.

3.1 Leveringsform

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte som er angitt og avmerket av kunde i bestillingsløsningen i nettbutikken.

3.2 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen ihht avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

3.3 Eiendomsrett

Varen forblir selgers eiendom til fullstendig betaling er gjennomført. (Salgspant)

4.0 Returvilkår.

4.1 Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.  I tilfelle kjøperen ønsker å benytte angrerett, skal kjøperen fylle ut angrerettskjema. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Selgeren vil tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen. Selgeren vil kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen

4.2 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen.  Melding til selgeren må være skriftlig via e-post til brassnor@brassnor.no  Retur av varen(e) skal skje ihht retningslinjer gitt av selger.

Vi kan ikke ta ansvar for kunders utlegg for eventuelle reparasjoner unntatt der det foreligger avtale om dette på forhånd.

4.3 Returer

Alle returer skal avtales med selger før returforsendelser foretas. Forsendelser skal sendes med sporbar Norgespakke eller lignende på kjøpers bekostning. Sporingsinformasjon skal sendes selger

5.0 Mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger, eller forhold på selgerens side, vil selgeren i henhold til forbrukerkjøpsloven enten kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.  Selgeren vil etter omstendighetene kreve renter og purregebyr ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

 

Betaling!

For betaling har vi valgt å bruke faktura slik at dere slipper å stresse med bank-id og lignende ved kortbetaling når man sjekker ut av butikken. Fakturaen blir sendt som en nedlastbar link til e-postadressen du har oppgitt ved bestilling. Ved å bruke faktura er det også mulig å rette opp feil i bestillingen før betalingen foretas.

Når du bestiller får du derfor kun opp ett valg:

Kontantfaktura, som sendes til deg pr e-mail som er oppgitt i bestillingen og som skal betales før varen(e) sendes.

Det er oppgitt 0 dagers betalingstid på fakturaen, så jo fortere fakturaen betales, jo fortere kommer varen(e).

Forsendelser.

Det finnes få ting som er mer irriterende enn at en forsendelse forsvinner i løse luften, så derfor vil stort sett alle forsendelsene foregå med Norgespakke med registrert forsendelsesinformasjon. Du vil få en link tilsendt på mail slik at det er mulig å følge pakken fra A til Å når den er levert til Posten. Du vil også bli varslet pr SMS når varene ligger klar for henting.

(Småting med mindre verdi kan sendes som brevpost hvis man vil spare porto.)

Returer skal sendes med Norgespakke på senders bekostning. Se også "Returer"

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn