1.0 Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.  Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1.1 Partene.

Selger: BrassNor v/Odd-Roar Hult, Hansadalvegen 29, 4275 Sævelandsvik  Epost : brassnor@brassnor.no 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

1.2 Priser

Prisene i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Nye instrumenter (unntatt tuba og store volumiøse instrumenter) sendes fraktfritt til nærmeste postutleveringssted. Priser for frakt er å finne på www.posten.no og www.bring.no

2.0 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøpere under 18 år kan ikke inngå avtale/kjøp siden vi kun bruker faktura som betaling.  Dette er ihht lov, der mindreårige ikke kan stifte gjeld.

2.1 Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.  Er det ikke samsvar så bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Bruk e-mail: brassnor@brassnor.no  eller - tlf 917 30 920

2.2 Betaling

Betaling skal skje før varen(e) kan sendes.

2.2.1 Forskuddsbetaling

Faktura til kjøperen utstedes umiddelbart og sendes kjøper via e-mail som er oppgitt i bestillingen. Forsendelse av varen skjer så snart betaling er registrert på selgers konto.

2.2.2 Postoppkrav.

Postoppkrav er dessverre ikke mulig

3.0 Leveringsvilkår.

3.1 Leveringsform

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte som er angitt og avmerket av kunde i bestillingsløsningen i nettbutikken.

3.2 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen ihht avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

3.3 Eiendomsrett

Varen forblir selgers eiendom til fullstendig betaling er gjennomført. (Salgspant)

4.0 Returvilkår.

4.1 Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.  I tilfelle kjøperen ønsker å benytte angrerett, skal kjøperen fylle ut angrerettskjema. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Selgeren vil tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen. Selgeren vil kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen

4.2 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen.  Melding til selgeren må være skriftlig via e-post til brassnor@brassnor.no  Retur av varen(e) skal skje ihht retningslinjer gitt av selger.

Vi kan ikke ta ansvar for kunders utlegg for eventuelle reparasjoner unntatt der det foreligger avtale om dette på forhånd.

4.3 Returer

Alle returer skal avtales med selger før returforsendelser foretas. Forsendelser skal sendes med sporbar Norgespakke eller lignende på kjøpers bekostning. Sporingsinformasjon skal sendes selger

5.0 Mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger, eller forhold på selgerens side, vil selgeren i henhold til forbrukerkjøpsloven enten kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.  Selgeren vil etter omstendighetene kreve renter og purregebyr ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

 

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn