OBS! OBS! OBS!

Ny forsendelse er forventet mellom 15. og 20. mars!

Wessex Eb-tuba Champion sølv

Champion Eb tuba - sølv

Champion leveres nå over hele landet til både skole- og amatørkorps og ikke minst til privatpersoner som nå har muligheten til å anskaffe seg et eget instrument uten å måtte selge hus og bil...

Wessex Eb-tuba Champion lakkert

Champion Eb tuba - lakkert

Bombino 3/4 er blitt meget populær, spesielt blant skolekorps der en her har en fullkompensert tuba som de mindre tubaistene klarer å hanskes med uten å få nakkesleng eller overstrekk i venstrearmen.

 

Wessex Eb Tuba ‘Bombino’ 3/4 - kompensert - lakk

Wessex Eb Tuba ‘Bombino’ 3/4 - kompensert - gold brass bell - lakkert