CarolBrass Bb 1005 soprantrombone

Soprantrombone/sleidetrompet Bb

Superbone (valve/slide trombone) Lakkert

Superbone med slide og ventiler

Superbone (valve/slide trombone) forsølvet

Superbone med slide og ventiler forsølvet

Totalsum:
    Til kassen