Vedlikehold, Vedlikehold, Vedlikehold, Vedlikehold, Vedlikehold, Vedlikehold

Det kan ikke gjentas for ofte, viktigheten av vedlikehold for at instrumentet skal fungere ordentlig og vare lenge.

Jukser en med vedlikeholdet kan det plutselig være "game over" for både utøver og instrument.

På undersidene her vil du finne utsyr for vedlikeholdet og hvordan en skal utføre dette, både i tekstformat, bilder og video, så det er ingen unnskyldning for ikke å ta fatt på jobben.

Altså: Vedlikehold!

Totalsum:
    Til kassen